Brane Mozetič (1958) je slovenski pesnik, pisatelj, urednik zbirke Aleph in zbirke Lambda in prevajalec iz francoščine (Rimbaud, Genet, Foucault), znan predvsem kot avtor homoerotične literature. Njegov opus obsega 15 pesniških zbirk, knjigo kratkih zgodb, tri romane in šest otroških slikanic.Uredil je štiri antologije LGBT literature in več predstavitev sodobne slovenske literature. V tujini je izšlo že več kot petdeset prevodov njegovih knjig, samo pesniška zbirka Banalije je prevedena v dvanajst jezikov, s čimer sodi med najbolj prevajane sodobne slovenske avtorje. Organizira ali koordinira tudi prevajalske delavnice, branja slovenskih avtorjev v tujini, manjši literarni in glasbeni festival Živa književnost, ljubljanski LGBT filmski festival itd. Njegova zbirka Nedokončane skice neke revolucije (Unfinished Sketches of a Revolution, Talisman House, 2018) je bila finalistka za nagrado Lambda, za gejevsko poezijo.
Brane Mozetič (1958) is a Slovenian poet, writer, editor of the Aleph and Lambda book series and translator from French (Rimbaud, Genet, Foucault), best known as an author of homoerotic literature. His oeuvre extends to 15 poetry collections, a book of short stories, three novels and six children’s picture books. He has edited four anthologies of LGBT literature and several presentations of contemporary Slovenian literature. He has more than fifty books in translation, his poetry collection Banalije (Banalities, 2003) alone being translated into twelve languages, making him one of the most translated contemporary Slovenian authors. He also organises translation workshops, readings of Slovenian authors abroad, a small literary and music festival Living Literature, the Ljubljana LGBT Film Festival, etc. His book Unfinished Sketches of aRevolution, Talisman House, 2018, was a finalist for the Lambda Award for gay poetry.